Jornadas

CAST / ENG

PROGRAMA ACTUALITZAT, CANVI DE LLOC i HORARIS.

Noves Eines, nous mitjans i participació democràtica

2na JORNADA INTERNACIONAL

Data:
11 i 12 de febrero de 2010

ATENCIÓ CANVI DE LLOC:
Hotel COLON
Avda. Catedral, 7
08002 Barcelona

Organitza:
CEPS – ITD – QEC-ERAN – UE (FUNDAMENTAL RIGHTS)
En el marc del projecte: Local Forums for Developing Participatory Democracy

Inscripcions:
GRATUÏTES. Enviar nom i organització a info@e-itd.com i  la seva participació serà confirmada.

Traducció simultània en castellà, anglès, italià i grec.

PROGRAMA

DIJOUS 11 de febrer

08h30 Acreditació i documentació

08h45 Benvinguda a Barcelona i presentació de la jornada – Juan Pedregosa, Director de ITD

08h55 Desenvolupar la Democràcia Participativa  – Dr. Haroon Saad, Director de QEC
Presentació seguida de debat.

09h30 Estudi de casos

IDEAL-EU project
Clelia Colombo, Govern de Catalunya

El projecte IDEAL-EU ha donat suport als esforços del Parlament Europeu per captar l’atenció en el tema del canvi climàtic i energia entre els ciutadans de la Unió Europea, especialment les noves generacions y proposar respostas polítiques apropiades a tots els nivells institucionals (tot incloent els Estats membres i el nivell regional).

“Virtual European Parliament”
Mark De Colvenaer

L’objectiu del projecte es crear un espai públic – el Parlament virtual europeu –per debatre entre la ciutadania i les persones decisòries a la Comissió Europea. Els resultats del projecte contribuiran a l’objectiu d’i2010 de crear un espai únic d’informació europeu amb un coneixement  més gran sobre  com fer que aquests dos grups puguin dialogar i debatre més.

Pep-net – Francesco Molinari

PEP-NET es una xarxa Europea dels principals actors en el campo de l’eParticipation. PEP-NET inclou organismes públics, proveïdores de solucions i organitzacions ciutadanes, així com investigadors i científics. La xarxa està oberta a totes les organitzacions disposades i que treballin activament en l’idea d’avançar en l’ús de la participació electrònica a Europa. El projecte te per objectiu ajudar a superar la fragmentació i promoure les millors pràctiques mitjançant la connexió en la xarxa i els actors experimentats i les xarxes de participació electrònica en tota Europa com primer pas fonamental.

10h45 Pausa de cafè

11h15 Presentació i debat: Politial Video Remix – ZEMOS98

ZEMOS98 és un grup de creació i producció cultural amb visió internacional. És un equip d’experts en el desenvolupament de les possibilitats expressives i educatives per mitjà d’internet. La ponència proposa una reflexió oberta sobre l’acció política en termes digitals.

13h00 Pausa dinar (l´organització no facilita servei de restauració)

14h30 Tallers

  1. Fent servir Twitter. Nathaniel Ashford, ActionAid, cap d’e-comunicacions. El nou canal vol estimular debats sobre la democràcia participativa així com l’ús del vol. El canal de twitter“Why vote” promourà debats locals per presentar i compartir els diferents punts de vista.
  2. Com desenvolupar la participació significativa dels joves, perquè i per on començar? Rogier Elshout
    “La participació dels joves és el tema. Perquè? Degut a que la joventut és el futur”, aquesta és la resposta estàndar. En primer lloc, és fals. Els joves viuen aquí i ara, i per tant deuen ser tractats en relació a aquesta situació. Però, fins i tot en aquesta situació, perquè volem que participin? I, com ens comuniquem amb una generació diferent? Aquestes qüestions semblen molt lògiques, però, sovint s’ometen o no es tracten de forma global. Malgrat tot, són la primera clau per l’èxit d’un projecte.

17h00 Final del dia.

DIVENDRES 12 de Febrer

09h00 Llançament de “Why vote” Discussió en Twitter. Nathaniel Ashford , ActionAid e-communications manager

10h00 Noves tàctiques en mitjans per a la participació política local

David Casacuberta – Professor de Filosfia de la Ciència  – Universitat Autònoma de Barcelona. Trànsit Projectes.

Nous telèfons amb múltiples prestacions, accés a internet i GPSs són eines perfectes per millorar la participació política local, tot facilitant moviments des del món real fins al virtual i tornada al món real. La conferència presentarà diversos estudis de cas sobre com utilitzar telèfons mòbils per millorar la participació política així como diverses pistes metodològiques i estratègiques per fomentar-ne el seu ús.

10h30 Panel – Debat/Discussió

Aquesta sessió serà una combinació d’aportacions des del panel, seguit d’un debat amb el públic assistent, utilització de Twitter, així com les intervencions directes de:

  • David Casacuberta – profesor de filosofía de la ciencia – Universidad Autònoma de Barcelona.
  • Leda Guidi, Comune di Bologna
  • Joan Batlle i Montserrat, Ajuntament de Barcelona
  • Antoni Gutiérrez-Rubí

11h45 Pausa de cafè.

12h15 Comunitats de pràctica online des de l’emergència de la societat civil.” Jim Seger – City Mine(d)

Les comunitats de pràctica online consisteix d’un cantó col·laboratiu, on la gent comparteix idees, opinions i experiències i d’un cantó d’exposició, on la gent mostra als altres i al món exterior qui son, què fan i quan. Els instruments que es proposen per facilitar a la comunitat són: col·laboració en temps real, chat, missatgeria instantània i taula de discussió; votació i recerca per obtenir respostes ràpides i idees per donar suport a les diferents propostes; documents col·laboratius: googledocs i wikid per escriure i produir textos conjuntament per obtenir visió compartida.

12h35 Debat (sessió 1) – aspectes destacables de la sessió Twitter “why vote”, aportacions i pràctiques a futur en una comunitat en línia.

13h3o Pausa dinar (l´organització no facilita servei de restauració)

15h00 Debat (sessió 2-feedback / conclusions) – aspectes destacables de la sessió Twitter “why vote”, aportacions i pràctiques a futur en una comunitat en línia.

15h45 Reflexions / Conclusions

  • Oscar Martínez – ITD. Reflexions sobre els temes sorgits durant els dos dies de jornada.
  • Haroon Saad – QeC ERAN, Director

16h30 Fin de les jornades.


Leave A Comment

Una iniciativa de

Una iniciativa de

Archive